Khách sạn gần đó   Vaboir Lodge

Metro Point
The Chaleena Hotel